Sunday, September 19, 2010

Sumbangan Makanan Segera Terhadap Ekonomi

Industri makanan segera mempunyai pelbagai pra dan kontra nya yang tersendiri. Namun begitu, di sebalik kelebihan dan keburukan yang di senaraikan, industri makanan segera atau makanan ringan ini sebenarnya masih menyumbang kepada jatuh bangunnya ekonomi sesebuah negara itu. Misalnya, industri makanan segera ini mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai, lantas mengurangkan kadar pengganguran dan akhirnya meningkatkan produktiviti negara itu dalam mengeluarkan sesuatu barang dengan kadar yang maksima. Selain itu juga, industri makanan segera ini juga turut membantu dalam menjana pendapatan negara, dan menghasilkan eksport produk bahan makanan ringan lantas memperkenalkan negara di mata dunia.
Pengenalan kewujudan industri makanan segera ini telah mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak dari setiap peringkat industri makanan segera. Sebagai contoh, McDonald secara globalnya mempunyai jumlah pekerja lebih daripada 1.5 juta orang dan jumlah ini akan bertambah berikutan semakin banyak restoran McDonald di buka di seluruh negeri , sekaligus membantu negara mengurangkan kadar pengganguran yang semakin meruncing dan akhirnya melalui peluang pekerjaan yang di beri, produktiviti negara dapat di pertingkatkan dengan jumlah yang maksima.

Syarikat hari ini juga turut melancarkan perkhidmatan telefon mudah alih bagi membolehkan para pengguna tahu kedudukan mana-mana restoran KFC seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Jamaludin berkata syarikat telah melabur RM250,000 untuk perkhidmatan baru, termasuk pengiklanan dan promosi.” Kenyataan yang dipetik dari BERNAMA, jelas menunjukkan bahawa dengan adanya pelaburan besar dari industri makanan segera itu sendiri semestinya dapat menwujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Bukan itu sahaja, ia juga sebagai mata pencarian bagi golongan muda untuk mencari mata pencarian sampingan sambil berkerja atau pun semasa cuti.
McDonald dan KFC yang merupakan peneraju makanan segera utama di Malaysia dan secara global, telah membuka banyak cawangan- cawangannya, bukan sahaja di Malaysia malah seluruh pelusuk dunia. Contohnya, McDonald mempunyai 31,000 restoran di setiap pelusuk dunia dan mempunyai kitaran antara 47 juta pengguna setiap masa. KFC atau Kentucky Fried Chicken pula mempunyai 14,800 restoran di 80 negara termasuklah Malaysia, China dan Amerika Syarikat dan dijangkakan bilangan restoran makanan segera McDonald dan KFC akan berganda setiap masa. Sebenarnya pertumbuhan industri makanan segera tidak hanya tertumpu kepada kesan buruk ke atas pengambilan makanan segera, ia juga mempunyai prespektif yang positif antaranya adalah penjanaaan pendapatan negara.

Penjanaan pendapatan negara juga dapat di pertingkatkan melalui industri makanan segera ini yang menggunakan sistem francais. Untuk memaksimumkan keuntungan mereka, Perniagaan makanan ringan mencipta sistem “franchise”. Sistem ini membolehkan syarikat untuk mempertahankan kawalan keseluruhan produk, dan memberikan tingkat pengembalian yang dijanjikan, sementara pada masa yang sama membolehkan pemilik tempatan untuk mengawal kadar rendah upah kerja yang paling sesuai dengan keadaan semasa. Di Malaysia, sebanyak 30 peratus sistem francais adalah terdiri daripada industri makanan dan minuman (F&B) dan kebanyakkannya beroperasi dengan konsep segera. Sumbangan industri F&B kepada Perbelanjaan Pengiklanan (Adex) adalah sebanyak RM100 juta atau 2.5 peratus daripada jumlah Adex di Malaysia iaitu kira-kira RM4.4 bilion. Situasi ini mencerminkan bahawa industri makanan segera ini mendatangkan pendapatan yang sangat lumayan kepada kerajaan dengan adanya cukai kerajaan sebanyak 5%. Ini bermakna setiap pembelian makanan segera oleh pengguna bukan sahaja untuk membeli makanan segera tersebut tetapi juga untuk menampung cukai kerajaan. Dengan adanya bilangan restoran makanan segera yang banyak serta kitaran pelanggan sebanyak 7 hingga 12 orang setiap masa dapat menjana pendapatan negara.

Bukan itu sahaja, industri makanan segera juga perlu membayar banyak lagi cukai kepada kerajaan termasuklah cukai tanah, cukai pendapatan dan sebagainya. Maka, boleh dikatakan selain daripada industri pelancongan, perindustrian, dan pertanian, industri makanan segera juga perlu ditekankan kerana permintaan masyarakat terhadap makanan segera semakin meningkat. Cukai-cukai yang di bayar tersebut telah membantu pendapatan negara meningkat.
Restoran McDonald's yang pada masa ini telah mempunyai lebih dari 20,000 restoran di seluruh dunia, yang menggunakan sistem francais untuk mengembangkan perniagaannya di mana 85% daripada jumlah restorannya adalah diuruskan secara francais. Mengikut kajian European Franchising, Progress & Prospects 1998, terdapat 3,838 sistem francais di 13 buah negara Eropah dengan bilangan outlet francais sebanyak 167,432 buah. John Naisbitt, pengarang Megatrends pula mengatakan sistem francais adalah satu-satunya konsep pemasaran yang paling berjaya. Tuntasnya, sistem francais ini sekaligus menaikkan ekonomi negara.
Di samping itu juga, industri makanan segera ini tidak terhad kepada produk dari luar negara sahaja, malah produk tempatan yang di hasilkan turut membantu ekonomi negara, misalnya dari segi peningkatan eksport barang makanan ke luar negara. Pengekspotan bahan makanan hasil produk tempatan seperti KUNITA contohnya telah menembusi ke pasaran luar dengan menjual hasil produk makanan ringan ke Dubai dan Singapura. Melalui pengekspotan makanan tersebut, negara akhirnya dapat menikmati hasil daripada jualan tersebut dan turut membantu dalam pengaliran maksud mata wang asing ke dalam negara. Lantas, negara juga dapat di perkenalkan di seluruh dunia apabila produk tempatan ini di hasilkan dan menaikkan nama Malaysia dan ekonominya setaraf dengan negara-negara maju yang lain.

Tuntasnya, industri makanan segera ini banyak memberi impak terhadap ekonomi negara. Walaupun makanan segera ini di katakan lebih membawa banyak keburukan dengan pengambilannya yang tidak di kawal. Namun begitu, kewujudannya membantu negara meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara menjadi lebih terkawal.

1 comment:

  1. boleh tidak saya dapatkan maklumat lanjut tentang penulis blog..kerana maklumat tentang makanan segera ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan projek tahun akhir saya. jika bisa saya mahu berbincang sedikit sebanyak tentang ini bersama anda..email saya di diamondcastle_rapunzell88@yahoo.com ,terima kaseh

    ReplyDelete